Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

De website van WerkInCanada.com, dient uitsluitend voor informatieve doeleinden. WerkInCanada.com zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties.

WerkInCanada.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie of gegevens. WerkInCanada.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ontstaan uit het bezoeken van de website of eruit kan ontstaan.

Alle informatie en of gegevens die via het internet aan WerkInCanada.com worden toegezonden worden eigendom van WerkInCanada.com en zullen door ons vertrouwelijk behandeld worden. Door het verzenden van gegevens geeft de bezoeker van deze website toestemming tot het gebruik hiervan door WerkInCanada.com.

Alle rechten, die rusten op de inhoud van deze website, zijn eigendom van WerkInCanada.com. Publicatie, in welke vorm dan ook, van de op de website weergegeven informatie of gegevens, zoals teksten of delen daarvan, afbeeldingen, programmatuur, en grafisch materiaal van welke aard dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WerkInCanada.com.